వుడ్ డెక్

  • వుడ్ డెక్కింగ్ టైల్స్

    వుడ్ డెక్కింగ్ టైల్స్

    చెక్క డెక్కింగ్ టైల్స్ ముడి పదార్థాలు పునరుత్పాదక కలప (సెడార్, స్కాచ్ పైన్, స్ప్రూస్, డగ్లస్ ఫిర్ మొదలైనవి. కలప ఉత్పత్తిని పేర్కొనడానికి వినియోగదారులకు మద్దతు ఇస్తుంది), సహజ క్రిమినాశక మరియు క్రిమి ప్రూఫ్ కలప.
  • వెదురు చెక్క ఫ్లోరింగ్

    వెదురు చెక్క ఫ్లోరింగ్

    వెదురు చాలా మంచి లక్షణాలను కలిగి ఉంది, ఇది ఖచ్చితంగా చెక్క కలప స్థానంలో మంచి ప్రత్యామ్నాయం.